Vilket Bristav-nummer har ?

Mitte Blomquists Bristav-nummer är

3

Mitte Blomquist
var med i avsnittet 3
i podden Ytligheter med
Tove Norström

Tove Norström
var med i avsnittet 11 juni
i podden AMK Morgon med
David Sundin

David Sundin
var med i avsnittet 19 maj
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Mitte Blomquists poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym