Vilket Bristav-nummer har ?

Mikael Lindahls Bristav-nummer är

2

Mikael Lindahl
var med i avsnittet Avsnitt 38
i podden Impropodden med
Erik Broström

Erik Broström
var med i avsnittet Avsnitt 39
i podden Impropodden med
Petter Bristav

Se Mikael Lindahls poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym