Vilket Bristav-nummer har ?

Miguel Pizarro/Flaites Bristav-nummer är

2

Miguel Pizarro/Flaite
var med i avsnittet Avsnitt 37
i podden Gatuslang med
Pontus Gustavsson

Pontus Gustavsson
var med i avsnittet 11 maj
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Miguel Pizarro/Flaites poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym