Vilket Bristav-nummer har ?

Micke Thoréns Bristav-nummer är

4

Micke Thorén
var med i avsnittet avsnitt 64
i podden Husky med
Magnus Ormestad

Magnus Ormestad
var med i avsnittet avsnitt 97
i podden Husky med
Johanna Hagström

Johanna Hagström
var med i avsnittet #4
i podden Konversation med Rasmus och Johan med
Johan Andersson

Johan Andersson
var med i avsnittet #5
i podden Konversation med Rasmus och Johan med
Petter Bristav

Se Micke Thoréns poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym