Vilket Bristav-nummer har ?

Micke Lindgrens Bristav-nummer är

1

Micke Lindgren
var med i avsnittet 25
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Micke Lindgrens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet