Vilket Bristav-nummer har ?

Micke Blomqvists Bristav-nummer är

2

Micke Blomqvist
var med i avsnittet Avsnitt 23
i podden Impropodden med
Erik Broström

Erik Broström
var med i avsnittet Avsnitt 37
i podden Impropodden med
Petter Bristav

Se Micke Blomqvists poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet