Vilket Bristav-nummer har ?

Michael Lindgrens Bristav-nummer är

1

Michael Lindgren
var med i avsnittet 216
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Michael Lindgrens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet