Vilket Bristav-nummer har ?

Michael Kazarnowiczs Bristav-nummer är

2

Michael Kazarnowicz
var med i avsnittet #44
i podden Bra snack med
Anna Sahlin

Anna Sahlin
var med i avsnittet #4
i podden Bra snack med
Petter Bristav

Se Michael Kazarnowiczs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym