Vilket Bristav-nummer har ?

Mia Ottossons Bristav-nummer är

3

Mia Ottosson
var med i avsnittet 6. Mediet Mia Ottosson
i podden Skeptikerpodden med
Maria @techniskeptic

Maria @techniskeptic
var med i avsnittet 32
i podden Vettigt Trams med
Linus Carle

Linus Carle
var med i avsnittet Ep 36
i podden Vettigt Trams med
Petter Bristav

Se Mia Ottossons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym