Vilket Bristav-nummer har ?

Mia Ottossons Bristav-nummer är

3

Mia Ottosson
var med i avsnittet 6. Mediet Mia Ottosson
i podden Skeptikerpodden med
Pekka Strandroth

Pekka Strandroth
var med i avsnittet 24. Magnus Betnér
i podden Skeptikerpodden med
Magnus Betnér

Magnus Betnér
var med i avsnittet 298
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Mia Ottossons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym