Vilket Bristav-nummer har ?

Mia Lindströms Bristav-nummer är

3

Mia Lindström
var med i avsnittet 32
i podden Retoriskt! med
Andreas Utterström

Andreas Utterström
var med i avsnittet Special 5
i podden Retoriskt! med
Fredrik Wikingsson

Fredrik Wikingsson
var med i avsnittet 46
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Mia Lindströms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym