Vilket Bristav-nummer har ?

Mia Lindströms Bristav-nummer är

3

Mia Lindström
var med i avsnittet 32
i podden Retoriskt! med
Mattias Bergman

Mattias Bergman
var med i avsnittet 34
i podden Retoriskt! med
Hanna Hellquist

Hanna Hellquist
var med i avsnittet 200
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Mia Lindströms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym