Vilket Bristav-nummer har ?

Mia Lindströms Bristav-nummer är

3

Mia Lindström
var med i avsnittet 32
i podden Retoriskt! med
Barbro Fällman

Barbro Fällman
var med i avsnittet 1
i podden Retoriskt! med
Henrik Schyffert

Henrik Schyffert
var med i avsnittet 319: "Petters avsnitt"
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Mia Lindströms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet