Vilket Bristav-nummer har ?

Meron Mangashas Bristav-nummer är

3

Meron Mangasha
var med i avsnittet 26
i podden Klassresan med
Mohamed El Abed

Mohamed El Abed
var med i avsnittet 11
i podden Klassresan med
Hanna Hellquist

Hanna Hellquist
var med i avsnittet 31
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Meron Mangashas poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym