Vilket Bristav-nummer har ?

Melika Zakariaes Bristav-nummer är

3

Melika Zakariae
var med i avsnittet 53
i podden Ångestpodden med
Sofie Hallberg

Sofie Hallberg
var med i avsnittet 86
i podden Ångestpodden med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 105
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Melika Zakariaes poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym