Vilket Bristav-nummer har ?

Medufia "Keke" Kulegos Bristav-nummer är

3

Medufia "Keke" Kulego
var med i avsnittet 21
i podden Klassresan med
Mohamed El Abed

Mohamed El Abed
var med i avsnittet 23
i podden Klassresan med
Ahmed Berhan

Ahmed Berhan
var med i avsnittet 133
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Medufia "Keke" Kulegos poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym