Vilket Bristav-nummer har ?

Max Peezay/Tom Pihas Bristav-nummer är

2

Max Peezay/Tom Piha
var med i avsnittet Avsnitt 56
i podden Gatuslang med
Pontus Gustavsson

Pontus Gustavsson
var med i avsnittet 11 maj
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Max Peezay/Tom Pihas poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet