Vilket Bristav-nummer har ?

Mattias Sunneborns Bristav-nummer är

3

Mattias Sunneborn
var med i avsnittet #103
i podden Agendasättarna med
Anders Cedhamre

Anders Cedhamre
var med i avsnittet #9
i podden Agendasättarna med
Johanna Frändén

Johanna Frändén
var med i avsnittet 121
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Mattias Sunneborns poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym