Vilket Bristav-nummer har ?

Mattias Boströms Bristav-nummer är

2

Mattias Boström
var med i avsnittet 25
i podden Allt du velat veta med
Fritte Fritzson

Fritte Fritzson
var med i avsnittet 115
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Mattias Boströms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet