Vilket Bristav-nummer har ?

Matti Wiking Leinos Bristav-nummer är

4

Matti Wiking Leino
var med i avsnittet #37 Matti Wiking Leino och grönsaksmysteriet
i podden RadioScience med
Natalie von der Lehr

Natalie von der Lehr
var med i avsnittet #21 Sov gott!
i podden RadioScience med
John Axelsson

John Axelsson
var med i avsnittet 63
i podden Allt du velat veta med
Fritte Fritzson

Fritte Fritzson
var med i avsnittet 11 maj
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Matti Wiking Leinos poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet