Vilket Bristav-nummer har ?

Matte Calistes Bristav-nummer är

2

Matte Caliste
var med i avsnittet Avsnitt 74
i podden Gatuslang med
Pontus Gustavsson

Pontus Gustavsson
var med i avsnittet 11 maj
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Matte Calistes poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet