Vilket Bristav-nummer har ?

Matilda Sjöströms Bristav-nummer är

2

Matilda Sjöström
var med i avsnittet Första tävlingsmänniskan. I mig själv eller nån annan?
i podden forstagangenpodden med
Emma Knyckare

Emma Knyckare
var med i avsnittet Extrasode: TSKNAS Live på På Besök
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Matilda Sjöströms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym