Vilket Bristav-nummer har ?

Matilda Sjöströms Bristav-nummer är

2

Matilda Sjöström
var med i avsnittet Sminket
i podden forstagangenpodden med
Emma Knyckare

Emma Knyckare
var med i avsnittet 219
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Matilda Sjöströms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym