Vilket Bristav-nummer har ?

Mathilda Lundqvists Bristav-nummer är

4

Mathilda Lundqvist
var med i avsnittet 44
i podden Mathilda och Andrea med
Andrea Hedenstedt

Andrea Hedenstedt
var med i avsnittet 56
i podden Businesspodden med
Josef Fallesen

Josef Fallesen
var med i avsnittet 59
i podden Businesspodden med
Jakob Öqvist

Jakob Öqvist
var med i avsnittet 168
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Mathilda Lundqvists poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym