Vilket Bristav-nummer har ?

Martina Haags Bristav-nummer är

2

Martina Haag
var med i avsnittet #28
i podden Konversation med
Hanna Hellquist

Hanna Hellquist
var med i avsnittet 200
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Martina Haags poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym