Vilket Bristav-nummer har ?

Martin von Kroghs Bristav-nummer är

2

Martin von Krogh
var med i avsnittet 11
i podden Allt du velat veta med
Fritte Fritzson

Fritte Fritzson
var med i avsnittet Dag 24
i podden #VMpodden med
Petter Bristav

Se Martin von Kroghs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet