Vilket Bristav-nummer har ?

Martin Rundkvists Bristav-nummer är

3

Martin Rundkvist
var med i avsnittet 92. De åtta tittade bakåt och framåt del 2
i podden Skeptikerpodden med
Carl Johan Åkerberg

Carl Johan Åkerberg
var med i avsnittet 14. Cold reading
i podden Skeptikerpodden med
Patrik Larsson

Patrik Larsson
var med i avsnittet 156
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Martin Rundkvists poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym