Vilket Bristav-nummer har ?

Marta Karlqvists Bristav-nummer är

3

Marta Karlqvist
var med i avsnittet 65
i podden Retoriskt! med
Andreas Utterström

Andreas Utterström
var med i avsnittet 34
i podden Retoriskt! med
Hanna Hellquist

Hanna Hellquist
var med i avsnittet 52
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Marta Karlqvists poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym