Vilket Bristav-nummer har ?

Markus Kultanens Bristav-nummer är

3

Markus Kultanen
var med i avsnittet Pilot
i podden Kärlek & Knaster med
Toni Savela

Toni Savela
var med i avsnittet 19
i podden Kärlek & Knaster med
Pontus Gustavsson

Pontus Gustavsson
var med i avsnittet 11 maj
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Markus Kultanens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet