Vilket Bristav-nummer har ?

Maria Andersson Lundells Bristav-nummer är

3

Maria Andersson Lundell
var med i avsnittet #5
i podden Dill och Duva med
Tom Jerry Boman

Tom Jerry Boman
var med i avsnittet #39
i podden Dill och Duva med
Julia Frej

Julia Frej
var med i avsnittet 306: Bröllop och jäkelskap
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Maria Andersson Lundells poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym