Vilket Bristav-nummer har ?

Mari Heidenborgs Bristav-nummer är

3

Mari Heidenborg
var med i avsnittet 22
i podden Retoriskt! med
Andreas Utterström

Andreas Utterström
var med i avsnittet 1
i podden Retoriskt! med
Henrik Schyffert

Henrik Schyffert
var med i avsnittet 233
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Mari Heidenborgs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym