Vilket Bristav-nummer har ?

Marcus Stenbecks Bristav-nummer är

2

Marcus Stenbeck
var med i avsnittet Avsnitt 40
i podden Impropodden med
Erik Broström

Erik Broström
var med i avsnittet Avsnitt 42
i podden Impropodden med
Petter Bristav

Se Marcus Stenbecks poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym