Vilket Bristav-nummer har ?

Marco Smedbergs Bristav-nummer är

2

Marco Smedberg
var med i avsnittet 58
i podden Allt du velat veta med
Fritte Fritzson

Fritte Fritzson
var med i avsnittet 19 maj
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Marco Smedbergs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym