Vilket Bristav-nummer har ?

Malkolm Landréus Bristav-nummer är

2

Malkolm Landréus
var med i avsnittet BONUS 18
i podden Gatuslang med
Pontus Gustavsson

Pontus Gustavsson
var med i avsnittet 11 maj
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Malkolm Landréus poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym