Vilket Bristav-nummer har ?

Malcom Kyeyunes Bristav-nummer är

2

Malcom Kyeyune
var med i avsnittet Avsnitt 23: Post PK
i podden Magister med
K Svensson

K Svensson
var med i avsnittet 32
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Malcom Kyeyunes poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym