Vilket Bristav-nummer har ?

Maja Francis Bristav-nummer är

3

Maja Francis
var med i avsnittet #32
i podden Dill och Duva med
Tom Jerry Boman

Tom Jerry Boman
var med i avsnittet #18
i podden Dill och Duva med
Henrik Schyffert

Henrik Schyffert
var med i avsnittet 319: "Petters avsnitt"
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Maja Francis poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym