Vilket Bristav-nummer har ?

Magnus Pehrssons Bristav-nummer är

3

Magnus Pehrsson
var med i avsnittet 25
i podden Lundh med
Olof Lundh

Olof Lundh
var med i avsnittet 124
i podden Lundh med
Johanna Frändén

Johanna Frändén
var med i avsnittet 121
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Magnus Pehrssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym