Vilket Bristav-nummer har ?

Magnus Norells Bristav-nummer är

2

Magnus Norell
var med i avsnittet 21
i podden Allt du velat veta med
Fritte Fritzson

Fritte Fritzson
var med i avsnittet 291
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Magnus Norells poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym