Vilket Bristav-nummer har ?

Magnus Nilsson (kock)s Bristav-nummer är

2

Magnus Nilsson (kock)
var med i avsnittet #243
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 105
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Magnus Nilsson (kock)s poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet