Vilket Bristav-nummer har ?

Magnus Lintons Bristav-nummer är

2

Magnus Linton
var med i avsnittet 6: Magnus Linton
i podden Dekonstruktiv kritik med
Aron Flam

Aron Flam
var med i avsnittet Extrasode 3: Självförakt och miljötänk
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Magnus Lintons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet