Vilket Bristav-nummer har ?

Magnus "The Russian Ninja" Cederblads Bristav-nummer är

4

Magnus "The Russian Ninja" Cederblad
var med i avsnittet Avs # 37
i podden Erik tar rygg på med
Erik Sander

Erik Sander
var med i avsnittet Avs nr 3
i podden Erik tar rygg på med
Dogge Doggelito

Dogge Doggelito
var med i avsnittet 35 Dogge – I betongen
i podden Blandbandet med
Niklas Gerholm

Niklas Gerholm
var med i avsnittet 16 Petter Bristav bland wrestling och Ninja turtles
i podden Blandbandet med
Petter Bristav

Se Magnus "The Russian Ninja" Cederblads poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym