Vilket Bristav-nummer har ?

Ludvig Samuelssons Bristav-nummer är

2

Ludvig Samuelsson
var med i avsnittet 26 september 2016
i podden AMK Morgon med
Anton Magnusson

Anton Magnusson
var med i avsnittet 290
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Ludvig Samuelssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym