Vilket Bristav-nummer har ?

Ludvig Samuelssons Bristav-nummer är

2

Ludvig Samuelsson
var med i avsnittet 26 september 2016
i podden AMK Morgon med
Jonas Strandberg

Jonas Strandberg
var med i avsnittet 1 maj 2017
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Ludvig Samuelssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet