Vilket Bristav-nummer har ?

Ludmilla Rosengrens Bristav-nummer är

3

Ludmilla Rosengren
var med i avsnittet 42
i podden Ångestpodden med
Sofie Hallberg

Sofie Hallberg
var med i avsnittet 86
i podden Ångestpodden med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 105
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Ludmilla Rosengrens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet