Vilket Bristav-nummer har ?

Love Ljungströms Bristav-nummer är

4

Love Ljungström
var med i avsnittet 67. Tio tips för att komma igång.
i podden Coltings Nakna Sanning med
Jonas Colting

Jonas Colting
var med i avsnittet 48. Björn Andersson
i podden Coltings Nakna Sanning med
Björn Andersson

Björn Andersson
var med i avsnittet Avsnitt 19
i podden Impropodden med
Erik Broström

Erik Broström
var med i avsnittet Avsnitt 39
i podden Impropodden med
Petter Bristav

Se Love Ljungströms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet