Vilket Bristav-nummer har ?

Louise Hallins Bristav-nummer är

3

Louise Hallin
var med i avsnittet 15
i podden Hemma hos Gry med
Malin "Praktikant-Malin" Stenbäck

Malin "Praktikant-Malin" Stenbäck
var med i avsnittet 4
i podden Hemma hos Gry med
Alex Schulman

Alex Schulman
var med i avsnittet 22
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Louise Hallins poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym