Vilket Bristav-nummer har ?

Lizette von Panajotts Bristav-nummer är

5

Lizette von Panajott
var med i avsnittet 16
i podden Rockpodden med
Henke Brannerydh

Henke Brannerydh
var med i avsnittet 5
i podden Rockpodden med
Mats Rubarth

Mats Rubarth
var med i avsnittet 116
i podden Lundh med
Olof Lundh

Olof Lundh
var med i avsnittet 103
i podden Lundh med
Erik Niva

Erik Niva
var med i avsnittet Extrasode: Fotboll med Niva & Leifby
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Lizette von Panajotts poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet