Vilket Bristav-nummer har ?

Liv Ulfsdottirs Bristav-nummer är

3

Liv Ulfsdottir
var med i avsnittet 20
i podden Kärlek & Knaster med
Toni Savela

Toni Savela
var med i avsnittet 24
i podden Kärlek & Knaster med
Pontus Gustavsson

Pontus Gustavsson
var med i avsnittet 11 maj
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Liv Ulfsdottirs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet