Vilket Bristav-nummer har ?

Lisa Pyk Wirströms Bristav-nummer är

3

Lisa Pyk Wirström
var med i avsnittet #22
i podden Dill och Duva med
Tom Jerry Boman

Tom Jerry Boman
var med i avsnittet #16
i podden Dill och Duva med
Miriam Bryant

Miriam Bryant
var med i avsnittet 293
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Lisa Pyk Wirströms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet