Vilket Bristav-nummer har ?

Lisa Nilssons Bristav-nummer är

2

Lisa Nilsson
var med i avsnittet 110
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 144
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Lisa Nilssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet