Vilket Bristav-nummer har ?

Lina Högströms Bristav-nummer är

2

Lina Högström
var med i avsnittet Fredrik Segerfeldt - ”Befria kulturen från politiken”
i podden Flumskolan med
Ola Söderholm

Ola Söderholm
var med i avsnittet 169
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Lina Högströms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym