Vilket Bristav-nummer har ?

Lilla Namos Bristav-nummer är

2

Lilla Namo
var med i avsnittet #260
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 105
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Lilla Namos poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet