Vilket Bristav-nummer har ?

Lilian Thurams Bristav-nummer är

3

Lilian Thuram
var med i avsnittet 19
i podden Klassresan med
Mohamed El Abed

Mohamed El Abed
var med i avsnittet 11
i podden Klassresan med
Hanna Hellquist

Hanna Hellquist
var med i avsnittet 122
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Lilian Thurams poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet