Vilket Bristav-nummer har ?

Lilian Thurams Bristav-nummer är

3

Lilian Thuram
var med i avsnittet 19
i podden Klassresan med
Mohamed El Abed

Mohamed El Abed
var med i avsnittet 23
i podden Klassresan med
Ahmed Berhan

Ahmed Berhan
var med i avsnittet 255
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Lilian Thurams poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym