Vilket Bristav-nummer har ?

Lennart Wretlinds Bristav-nummer är

3

Lennart Wretlind
var med i avsnittet Hur sampling revolutionerat musiken
i podden Gradvall med
Jan Gradvall

Jan Gradvall
var med i avsnittet 116
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 144
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Lennart Wretlinds poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet