Vilket Bristav-nummer har ?

Lennart Pehrsons Bristav-nummer är

2

Lennart Pehrson
var med i avsnittet 31
i podden Allt du velat veta med
Fritte Fritzson

Fritte Fritzson
var med i avsnittet Extrasode: Finlands Fylla
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Lennart Pehrsons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym